VOLIS

Välkommen till Sametingets digitala stödsystem för sammanträden

VOLIS är en administrativ, digital hantering av information i samband med möten; i förberedelser, genomförande och efterarbete. Syftet är att förenkla ärendehanteringen i styrelse, nämnder och plenum. Övergången till ett digitalt system är en del i vårt miljöarbete; vi minskar pappersförbrukning, portokostnader och transporter.

Systemet har utvecklats för offentlig sektor av den estniska staten. Originalversionen var finansierad av EU:s regionala utvecklingsfonder. VOLIS är en öppen programvara. Den svenska anpassningen av Volis har letts av imCode Partner AB i Visby och är finansierad av VINNOVA, SKL och regeringen. Systemet uppfyller svenska lagkrav och har anpassats för Sametingets behov.

Börja med att välja vilken organisation du vill besöka i menyn till vänster. Därefter väljer du aktuellt sammanträde.